EBD Techniek

Altijd op een hoger plan

EBD zijn de beginletters van de partners (Elsto, Boekholt en Dynatec ) die dit samenwerkingsverband op het gebied van intern transport ooit hebben opgezet. Door bundeling van hun kennis,  in het bijzonder die op het gebied van heffen en tillen, ontstond een gespecialiseerd bedrijf dat krachtig en deskundig aanwezig is op de intern transport markt. Inmiddels tot een hechte eenheid versmolten, en volledig onderdeel van de Stokvis Group, is EBD over de jaren uitgegroeid tot een gewaardeerde speler op de intern transport markt.

Door het bijzondere karakter van deze markt is er vaak sprake van maat- en maakwerk, waarbij grote aandacht voor veiligheid en regelgeving vereist is. Naast de industrie en werkplaatsen is de zorgsector en in het bijzonder het levensloopbestendig verplaatsen binnenshuis een belangrijke markt geworden, waar het vakmanschap van EBD goed tot zijn recht komt.

Voor het volledige verhaal, zie ebdtechniek.nl