Waterzuivering

Waterzuivering

Aqua-etiam zorgt op een verantwoorde manier voor veilig en smakelijk drinkwater op plaatsen waar dit niet zo vanzelfsprekend is.

Product Point of Entry 100
Product Point Of Entry Plus 1500

 

In veel delen van de wereld is schoon en betrouwbaar drinkwater geen vanzelfsprekende zaak. Dit is niet alleen een bedreiging van de volksgezondheid, maar ook een rem op economische ontwikkeling. De standaard oplossing is in veel gevallen en gebieden het gebruik van "verpakt water , veelal verpakt in flessen en flesjes, dat door grote ondernemingen partijen op de markt wordt gebracht. Niet alleen is dit een buitengewoon oneconomische gang van zaken, ook het energiegebruik als gevolg van transport en productie van de verpakkingen is buitengewoon ongewenst. Ook het afvalprobleem is immens, vrijwel alle flessen en flesjes eindigen op een vuilnisbelt en dragen substantieel bij aan het in het milieu brengen van microplastics.

Het meest verbazende is, dat in veel gevallen al deze grondstoffen en moeite worden gestoken om de eindgebruikers iets te kunnen verkopen wat zich letterlijk onder hun voeten bevindt, en met relatief weinig moeite kan worden omgezet in veilig en schoon drinkwater. De geavanceerde Aqua-etiam filtratiesystemen maken gebruik van een gepatenteerde technologie die het midden houdt tussen nano filtratie en omgekeerde osmose. Dankzij deze technologie kan veilig en smakelijk drinkwater worden bereid uit een veelheid aan zoetwaterbronnen als uit bronnen, putten, rivieren, een niet betrouwbaar openbaar net of zelfs uit afvalwater.

Afhankelijk van het benodigde volume, gewenste comfort en verlangde autonomie, staan drie typen filtratie systemen ter beschikking. Van de eenvoudige en zeer compacte under sink versie NRO 50 voor point of use filtratie, de NRO 100 voor veeleisend thuisgebruik en de NRO 1500 voor gebouwen, complexen en kleinschalige industriële activiteiten. De laatste twee systemen kunnen worden gecompleteerd met een infrastructuur die geheel is afgestemd op het gebruik, en zijn modulair uitbreidbaar. Alle systemen zijn voorzien van vol elektronische controlesystemen die waterkwaliteit en systeemfunctie bewaken, en waar nodig ingrijpen.

Niet alleen wat betreft het aangevoerde water zijn de Aqua-etiam systemen echte multitalenten, ook wat betreft de stroomvoorziening zijn ze zeer aanpasbaar, het openbare net, een generator of fotovoltaïsche panelen of een combinatie, onze systemen weten er raad mee. Ook zijn de systemen zeer communicatief, door middel van led's, beeldschermen of draadloze berichten houden ze eigenaren en serviceverleners op de hoogte van de machinestatus en het eventueel noodzakelijke onderhoud.

Installatie en onderhoud vindt plaats via een wereldwijd netwerk van bedrijven die actief zijn op het gebied van water en sanitair, en in staat zijn om de NRO systemen efficiënt en betrouwbaar werkend aan de eindklant over te dragen en te onderhouden.

Voor meer informatie over Aqua-etiam, ga naar aquablu.org