ELSTO Drives & Controls

Kracht en Sturing

ELSTO is de handelsnaam van de firma ELectro STOkvis, het bedrijf dat aan de basis stond van wat nu de Stokvis Group is. Gewapend met een paar dozen elektromotoren, een Fiat 600 en veel inzet en optimisme werd ooit het pad naar het zelfstandig ondernemerschap ingeslagen. Nu, ruim veertig jaar later is uit deze jeugdige overmoed een meer dan gerespecteerde speler op de Nederlandse aandrijfmarkt gegroeid, die mede via de andere Stokvis bedrijven haar producten wereldwijd kan afzetten. Als een van de laatst overgebleven echte familiebedrijven op deze markt zijn continuïteit en langdurige verbintenissen, met zowel klanten als personeel, kernwaarden bij het ondernemen.

ELSTO Drives & Controls heeft meerdere vestigingen in Nederland die naast het brede ELSTO programma ieder ook hun eigen specialiteit vertegenwoordigen. Of het nu gaat om het leveren van hoog specialistische reductoren, het creëren van klant specifieke besturingsoplossingen of het bieden van trefzeker gepland en gecertificeerd onderhoud in de petrochemische industrie of scheepvaart ELSTO zorgt er voor dat u verder komt.

Een grote actuele voorraad, het vermogen om specifieke aandrijfoplossingen te kunnen ontwikkelen en de in eigen huis ontworpen en gebouwde besturingen geven ELSTO Drives & Controls een unieke positie op de Nederlandse aandrijfmarkt.

Voor het volledige verhaal, zie elsto.eu

ELSTO Drives & Lifting

In 2018 is de naam van EBD Techniek gewijzigd in ELSTO Drives & Lifting. Deze nieuwe naam benoemd de bedrijfsactiviteiten veel beter omdat deze bestaan uit aandrijftechniek en lifttechniek. Van oudsher was de Rotterdamse vestiging al een aandrijfhuis waar midden jaren 90 uit de vorige eeuw lifttechniek aan is toegevoegd. ELSTO Drives & Lifting is gehuisvest in de Spaanse Polder en daarmee in het centrum van het grootste industriële gebied in Nederland van waaruit snel en effectief klanten geholpen kunnen worden.

Met de naamswijziging zijn ook een deel van de voorraden van Voorhout overgebracht naar deze locatie in Rotterdam, met name de productgroepen koppelingen, open aandrijvingen en componenten. Deze vormen een mooie aanvulling op de maatwerkoplossingen die ELSTO Drives & Lifting biedt met haar op de toepassing afgestemde lift- en intern transport systemen. Naast engineering en nieuwleveringen beschikt deze locatie over een uitgebreide onderhouds- en servicedienst die bij u op locatie geplande onderhoudswerkzaamheden uitvoert en storingen 24/7 verhelpt. 

Logo

Voor het volledige verhaal, zie https://elstolifting.com