Aquablu

Water met een schoon geweten

Schoon water is een primaire levensbehoefte voor mens, dier en plant. Op veel plaatsen in de wereld is dit geen vanzelfsprekendheid, en wordt in de behoefte aan schoon water voorzien met flessenwater of met gefilterd water dat met tankwagens wordt vervoerd. Voor de armsten in de samenleving is dit water niet of met grote moeite bereikbaar, voor de midden en hogere klasse is het op zijn minst een praktisch ongemak.

Door de Aquablu filter systemen kan van vrijwel iedere soort zoet water, of dit nu regenwater, rivier- bron- of zelfs rioolwater is, op locatie kwalitatief hoogwaardig drinkwater worden gemaakt. Systemen zijn beschikbaar in verschillende capaciteiten en configuraties waarmee particuliere woningen in stedelijke gebieden, resorts, kleine bedrijven maar ook afgelegen dorpsgemeenschappen in eigen beheer in hun schoon drinkwater kunnen voorzien, zonder bovenmatige kosten en de volstrekt onnodige milieubelasting van flessenwater. Met een netwerk van locale partners worden de system wereldwijd verkocht en ondersteund.

Aquablu_logo_RGB_300x71px.png

 Voor het volledige verhaal zie aquablu.org